• کارت هدیه 200 هزار تومانی

    این کارت فقط مخصوص استفاده در بین دو است

    کارت هدیه بین دو راهکاریست هوشمندانه برای هدیه دادن به عزیزان، نزدیکان و دستان شما. کارت هدیه بین دو امکان انتخاب از بین هزاران کالای مختلف در بین دو را به هدیه گیرنده خواهد داد. این کارت‌ها بدون تاریخ انقضا و در مبالغ مختلف طراحی شده‌اند تا تجربه یک خرید خوب را بتوان به سلیقه کسی که دوستش داریم هدیه دهیم.

  • کارت هدیه 50 هزار تومانی

    این کارت فقط مخصوص استفاده در بین دو است

    کارت هدیه بین دو راهکاریست هوشمندانه برای هدیه دادن به عزیزان، نزدیکان و دستان شما. کارت هدیه بین دو امکان انتخاب از بین هزاران کالای مختلف در بین دو را به هدیه گیرنده خواهد داد. این کارت‌ها بدون تاریخ انقضا و در مبالغ مختلف طراحی شده‌اند تا تجربه یک خرید خوب را بتوان به سلیقه کسی که دوستش داریم هدیه دهیم.

دسته بندی محصولات